เช็คหัวฉีด ออนิวดีแม็ก 3.0 อาการวิ่งไม่ออก


เช็คหัวฉีด ออนิวดีแม็ก 3.0 อาการวิ่งไม่ออก
เช็คหัวฉีด ออนิวดีแม็ก 3.0 อาการวิ่งไม่ออก
เช็คหัวฉีด ออนิวดีแม็ก 3.0 อาการวิ่งไม่ออก
เช็คหัวฉีด ออนิวดีแม็ก 3.0 อาการวิ่งไม่ออก
เช็คหัวฉีด ออนิวดีแม็ก 3.0 อาการวิ่งไม่ออก

ส่งงาน ออนิวดีแม็ก 3.0 อาการวิ่งไม่ออก
เปลี่ยนออริฟิส 1 หัว
เช็คล้างปรับแรงดัน
ขอบคุณเพื่อนช่างที่แนะนำมากันคับ
#เช็คปั๊มหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
#เช็คปั๊มหัวฉีดคอมมอนเรล

แนะนำ

เจษฎาดีเซล นครศรีธรรมราชให้บริการเช็คปั๊ม หัวฉีด คอมมอนเรลตรวจซ่อม เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด แก้ปัญหาควันดำ กินน้ำมัน วิ่งไม่ออก สตาร์ทไม่ติด แก้รั่ว โดยช่างผู้ชำนาญงาน

Copyright © 2024 JADSADADIESEL.COM All Rights Reserved.
(X)