ปั๊มนิสสัน TD25 อาการสตาร์ทไม่ติดเร่งไม่ขึ้น


ปั๊มนิสสัน TD25 อาการสตาร์ทไม่ติดเร่งไม่ขึ้น
ปั๊มนิสสัน TD25 อาการสตาร์ทไม่ติดเร่งไม่ขึ้น
ปั๊มนิสสัน TD25 อาการสตาร์ทไม่ติดเร่งไม่ขึ้น

ส่งงานเช้าคับปั๊มนิสสัน TD25 อาการสตาร์ทไม่ติดเร่งไม่ขึ้น

เปลี่ยนเพลาปั๊ม

โซลินอยท้ายปั๊ม

ชุดแกนคันเร่ง+สปริงปั๊ม

#เช็คปั๊มหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล

#เช็คปั๊มหัวฉีดคอมมอนเรล

แนะนำ

เจษฎาดีเซล นครศรีธรรมราชให้บริการเช็คปั๊ม หัวฉีด คอมมอนเรลตรวจซ่อม เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด แก้ปัญหาควันดำ กินน้ำมัน วิ่งไม่ออก สตาร์ทไม่ติด แก้รั่ว โดยช่างผู้ชำนาญงาน

Copyright © 2024 JADSADADIESEL.COM All Rights Reserved.
(X)